DE  |  EN
+30 2310 365460
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αρχική / Εταιρεία / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – δηλωση προστασια προσωπικων δεδομενων

Η εταιρία ALPHA HELLAS CAR RENTAL ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου και τους πελάτες της για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμόρφωσης της εταιρίας προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: η εταιρία μας με την επωνυμία «Καραμπούλα Ευαγγελή και Σια Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ALPHA HELLAS CHALKIDIKI CAR RENTAL, με έδρα στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής ΤΚ 63078, αρ. ΓΕΜΗ 032175457000, ΑΦΜ 998491014, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@alphahellas.com στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει ο παρών διαδικτυακός τόπος και το σύνολο του περιεχομένου του.

Χρήστης: κάθε άτομο που επισκέπτεται τον διαδικτυακό μας τόπο

Πελάτης: κάθε άτομο με το οποίο συμβάλλεται η εταιρία για την εκμίσθωση οχήματος

Διαδικτυακός τόπος: η ιστοσελίδα https://www.alphahellas.de/root.en.aspx η οποία όπως και το σύνολο του περιεχομένου, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην Εταιρία μας. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

- Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διπλώματος οδήγησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου

- Δεδομένα επικοινωνίας, όπως  διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου

- Στοιχεία πληρωμής, όπως αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

- Υπογραφή πελάτη

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), καθώς και κάθε σχετικής διάταξης της ελληνικής νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι  επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τους ακόλουθους σκοπούς: 

1) Διαχείριση της συμβατικής σχέσης που συνίσταται στην ενοικίαση οχημάτων.

2) Διαχείριση και τιμολόγηση της ενοικίασης οχημάτων.

3) Διαχείριση πιθανών συμβάντων συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης του εκάστοτε οχήματος.

4) Διαχείριση των διοικητικών και νομικών διαδικασιών, καθώς και των επικοινωνιών που ενδέχεται να προκύψουν από τη συμβατική σχέση.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία συλλέγει τα δεδομένα των χρηστών και πελατών για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενδεικτικά για:

α) Την πραγματοποίηση κρατήσεων για την μίσθωση οχημάτων

β) Την διαχείριση του αιτήματος κράτησης του χρήστη λ.χ. την επικοινωνία και ενημέρωσή του ανάλογα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων τις επιλεγείσες ημερομηνίες

γ) Την τιμολόγηση ενοικίασης των οχημάτων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη ή του Πελάτη είναι ασφαλείς και απόρρητες.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών ή της συμβατικής σχέσης, και σε κάθε περίπτωση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συμμόρφωση της εταιρίας με τις νομικές και φορολογικές της υποχρεώσεις. Μέγιστο διάστημα διατήρησης  των δεδομένων σας ορίζονται τα είκοσι έτη. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Το αίτημά σας θα ικανοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα μεταβιβαστούν σε τρίτους για την επεξεργασία της πληρωμής των κρατήσεων που πραγματοποιούνται (π.χ. τραπεζικά ιδρύματα, πύλες πληρωμής, κλπ).

Επιπλέον, η Εταιρία θα μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε ασφαλιστικές εταιρείες για τη διαχείριση ή την επεξεργασία τυχόν ατυχημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης.

Τα δεδομένα σας θα μπορούν επίσης να μεταβιβάζονται σε οργανισμούς και δημόσιες αρχές (αστυνομικές,  διοικητικές,  δικαστικές) στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες κρίνεται απαραίτητο από το Νόμο.

Παραλήπτες των δεδομένων σας μπορεί να γίνουν και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία:

α) να τηρούν εμπιστευτικότητα, 

β) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας,

γ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, 

δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR).

Κατηγορίες αποδεκτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

1) Οι ασφαλιστικές εταιρίες.

2) Οι πάροχοι των ηλεκτρονικών συστημάτων μας.

3) Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής, φανοποιείας και συντήρησης των οχημάτων μας

4) Οι Εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας στους οδηγούς που εκμισθώνουν τα οχήματα της Εταιρίας μας.

5) Οι πάροχοι νομικών υπηρεσιών (δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικοί επιμελητές) οι οποίοι προασπίζονται τα συμφέροντα της εταιρίας μας έναντι τρίτων

Κατά την περιήγησή σας στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και ενημερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από την Εταιρία και να διαθέτουν τις δικές τους σημειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές απορρήτου. Σας συνιστούμε να τις διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς  δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρία ή που η διαχείρισή τους γίνεται από άλλη εταιρία, ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Χρήστης ή ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του, τα οποία έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alphahellas.com

Ο Χρήστης ή ο Πελάτης μπορεί να περιορίζει, να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alphahellas.com

Ο Χρήστης ή ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alphahellas.com

Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του ατόμου, η Εταιρία θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί. Εάν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού σχετικών αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στην ερμηνεία μεταξύ ελληνικού και των αλλόγλωσσων κειμένων υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Ο διαδικτυακό μας τόπος χρησιμοποιεί cookies με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση και περιήγησή σας σε αυτό. Παράλληλα, χρησιμοποιούμε cookies για να λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη περιήγησή σας στο διαδικτυακό μας τόπο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) του διαδικτυακού μας τόπου στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείται για να επισκεφθείτε το διαδικτυακό μας τόπο.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ COOKIES

Τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησης σας σε κάποια ιστοσελίδα.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ COOKIES

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε ή να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης.

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική απορρήτου επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο, προκειμένου να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε όποια άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

Εάν χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό μας τόπο αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας, όπως αυτή τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.active³ 5.4 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης